استرداد وجه آنلاین

خواهشمنـد است به مـوارد ذیـل توجـه فرمـایید .

** در هنگام ورود اطلاعات اعم از نام مسافر ،مسیر و شماره بلیط و تارخ پرواز دقت کامل داشته باشد ارمغان هیچگونه مسئولیتی در قبال فرم های ناقص یا اشتباه ندارد .

** در صورت ابطال پرواز و یا تاخیر بیش از دوساعت بلیط ممهور به مهر ایرلاین را ارسال نمایید .

**مسافر محترم در صورتی که روی یک رزرو چند مسافر دارید و قرار است که همه آن ها کنسل گردد اسم دو نفر از مسافرین را نوشته و در توضیحات ذکر کنید که همه مسافرین کنسل گردد .

<استرداد وجه مربوط به تاخیر بیش از دو ساعت و کنسلی هایی که ایرلاین اعلام کرده حداکثر ظرف ۷۲ کاری و استرداد وجه مربوط به موارد دیگر ظرف ۲۴ ساعت کاری انجام خواهد شد >

** در صورت نزدیکی به زمان پرواز با تلفن پشتیبانی هماهنگ کنید .

*** جهت ارسال فرم کنسلی کلیک کنید  ***

آخرین نوشته ها

همکاران ما