قیمت اجاره ماشین

قیمت اجاره ماشین در ایران (کوتاه مدت)

قیمت ها با توجه به نوسان قیمت خودرو ها با کاهش و افزایش رو به رو است.

رنو تندر ۹۰ اتوماتیک
۲۸۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۲۶۵/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۲۵۰/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
رنو تندر ۹۰ دنده ای
۲۱۵/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۲۰۵/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۱۹۰/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
هیوندای توسان
۹۱۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۹۳۵/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۸۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
رنو سیمبل
۳۱۵/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۳۰۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۲۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
کیا سراتو
۴۳۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۴۱۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۳۸۵/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
هیوندای اکسنت
۴۳۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۴۱۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۳۸۵/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
تویوتا کرولا
۵۴۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۵۱۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۴۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)

تویوتا کمری
۵۴۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۵۱۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۴۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
هیوندای النترا
۶۵۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۶۱۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۵۷۵/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
رنو داستر
۵۴۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۵۱۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۴۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
هیوندای سانتافه
۹۹۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۹۳۵/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۸۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
هیوندای IX35
650/000 تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۶۱۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۵۷۵/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
کیا اسپورتیج
۶۵۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۶۱۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۵۷۵/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
هیوندای سوناتا
۶۵۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۶۱۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۵۷۵/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
هیوندای H1
600/000 تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۵۷۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۵۳۵/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)
ون وانا
۶۰۰/۰۰۰ تومان
۳ تا ۶ روز ( به ازای هر روز)
۵۷۰/۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۳ روز ( به ازای هر روز)
۵۳۵/۰۰۰ تومان
۱۴ تا ۲۱ روز ( به ازای هر روز)

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا به چت آنلاین مراجعه کنید.

دفتر مشهد: ۰۹۱۵۷۲۳۷۸۰۰ – ۳۷۲۳۷۸۰۰ – ۰۵۱

دفتر تهران: ۲۸۴۲۹۱۱۹ – ۰۲۱

آخرین نوشته ها

همکاران ما