پرداخت آزادنام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات:


نظر به اینکه به علت رقابت در نرخ پروازهای چارتری و در جهت منافع مشتریان ، قیمت ها به صورت لحظه ای و تلفنی تعیین می گردد و امکان درج قیمت ثابت در مسیرهای پروازی نمی باشد. خواهشمند است اطلاعات پرواز و قیمت توافقی را در توضیحات به ثبت برسانید. این هزینه فقط شامل قیمت بلیط پرواز می باشد.

logo-samandehi