استرداد وجه آنلاین

۹/دی/۱۳۹۴

خواهشمنـد است به مـوارد ذیـل توجـه فرمـایید .

 کلاس پرواز های غیر قابل استرداد

ایران ایر : N  L       آسمان : B        قشم ایر : N K        تابان : H U        آتــــا : L

** در هنگام ورود اطلاعات اعم از نام مسافر ،مسیر و شماره بلیط و تارخ پرواز دقت کامل داشته باشد ارمغان هیچگونه مسئولیتی در قبال فرم های ناقص یا اشتباه ندارد .

** در صورت ابطال پرواز و یا تاخیر بیش از دوساعت بلیط ممهور به مهر ایرلاین را ارسال نمایید .

**مسافر محترم در صورتی که روی یک رزرو چند مسافر دارید و قرار است که همه آن ها کنسل گردد اسم دو نفر از مسافرین را نوشته و در توضیحات ذکر کنید که همه مسافرین کنسل گردد .

<استرداد وجه مربوط به تاخیر بیش از دو ساعت و کنسلی هایی که ایرلاین اعلام کرده حداکثر ظرف ۷۲ کاری و استرداد وجه مربوط به موارد دیگر ظرف ۲۴ ساعت کاری انجام خواهد شد >

** در صورت نزدیکی به زمان پرواز با تلفن پشتیبانی هماهنگ کنید .

 
جهت اطلاع از درصد جریمه کنسلی بلبت کلیک کنید.

*** لطفا در ارسال فرم دقت فرمایید، فرم های ناقص یا اشتباه ترتیب اثر داده نخواهند شد .***

logo-samandehi