استرداد وجه آنلاین

۹/دی/۱۳۹۴

لطفا فرم زیر را به طور کامل پر کنید :

بعد از ارسال فرم حتما با دفتر ارمغان تماس حاصل نمایید ،

در صورت عدم هماهنگی مسولیت اضافه شدن جریمه با مسافر است .

<استرداد وجه مربوط به تاخیر بیش از دو ساعت و کنسلی هایی که ایرلاین اعلام کرده حداکثر ظرف ۷۲ کاری و استرداد وجه مربوط به موارد دیگر ظرف ۲۴ ساعت کاری انجام خواهد شد >

 
خواهشمند است نسبت به استرداد وجه

بلیطتورخرید ناموفق

با مشخصات زیر اقدام نمایید :
خرید نا موفق (عدم دریافت بلیط)بدی آب و هوا (تاخیر بیش از دو ساعت )ابطال پروازکنسلی توسط مسافرجا مانده از پروازمابه التفاوت بلیت خریداری شده


جهت اطلاع از درصد جریمه کنسلی بلبت کلیک کنید.

*** لطفا در ارسال فرم دقت فرمایید، فرم های ناقص یا اشتباه ترتیب اثر داده نخواهند شد .***