آدرس سفارت خانه ها

 . برای دیدن آدرس سفارت خانه ها ی کشور های مختلف داخل ایران در تهران به لینک زیر مراجعه کنید

آدرس سفارت خانه ها

. شما میتوانید برای هر کشوری که قصد سفر به آن را دارید و برای سفر به آن نیازمند ویزا می باشد با دفتر ارمغان تماس حاصل نمایید ما با افتخار این کار را برای شما انجام میدهیم

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ارمغان تماس حاصل نمایید .

تلفن : ۳۷۲۳۷۸۰۰ – ۰۵۱   — ۷۲۳۷۸۰۰ ۰۹۱۵

ایمیل : info@armaghantravel.com

آدرس

تلفن

نام کشور

تهران – منطقه ١ – فرمانیه – خ. شهیدصالحی – خ. شهیدوطن پور – ش. ٣٠

٢٢٢١٢۵۵۴, ٢٢٢١۵١٩١

آذربایجان

تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط. چهارم – پ. ٧

٨٨٧١۶٢۴۴, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩۴

آرژانتین

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خ. یکتا – پ. ۵

٢٢٧٠٢٨۶۶ الی ۹

آفریقای جنوبی

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ٣٢۴ و٣٢٠

٣٣١١۴١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧۶٧

آلمان

تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ش. ٧٨ – ط. سوم

٨٨٧١٠٧۵٣, ٢٢٠۴١٧۶۴, ٨٨٧١٠١٨٠

اتریش

تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١

۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨

اردن

خیابان جمهوری خیابان رازی خیابان استاد شهریار- پلاک ۱

۶۶۷۰۴۸۳۸ ,۶۶۷۰۴۸۳۳

ارمنستان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خ. عاطفی شرقی

٢٢٠۵٢٠٣٠

اروگوئه

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی

٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١

ازبکستان

تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خ. سرو – پ

٨٨٧٨٧۵۴٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١۴۵٧۵

اسپانیا

تهران – منطقه ۶ – خ. خالداسلامبولی – خ. ٢٣ – پ. ١٣

٨٨٧١۶۴١۵, ٨٨٧٢۴۴۵۶

استرالیا

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خ. سرلشگر فل

٢٢۴١١١۶۴, ٢٢۴٠۶۴٩۵

اسلوواک

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان

٢٢٨٠٢٢٢٣

اسلوونی

تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدبهشتی – خ. پاکستان – نبش خیابان چهارم

٨٨٧٣٧١۵١, ٨٨٧٣۵٠۴٠, ٨٨٧٣۵۶٠٠

افغانستان

تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ش. ١٠١

٨٨٠٠٨۵٣٠, ٨٨٠٠۵۶۵٠, ٨٨٠٣۴١١٩

اکراین

تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. شانزدهم – ش. ۶

٢٢۴٢٠٠١۵

الجزایر

تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠

٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵, ٨٨٧٢۶۶٢٧

امارات متحده عربی

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ١٩٨

۶۶٧٠۵٠١١

انگلیس (بریتانیا)

تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠

٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵, ٨٨٧٢۶۶٢٧

اندونزی

تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١

۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨

ارمنستان

تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. سوم

٧٧۶۴٣٣٣۵

اوگاندا

تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١

۶۶٧٢۶٩۵۵

ایتالیا

تهران – منطقه ١ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ٨

٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣۴, ٢٢٨٣٣٧٣١

ایرلند

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین

٨٨٧٧٢٨۴٧, ٨٨٧٧۵٣۶۵, ٨٨٧٧٣٣٨٣

بحرین

تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ۵٨

٨٨٠٣٩۶۵٩, ٨٨٠٣٣۴٩٨, ٨٨٠٣۵١٧۵

برزیل

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک بهرامی – ش. ۶٠

٨٨٨٧٩٢٧٠

برونئی دارالسلام

تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. شهیدطاهری – خ. آبان – ک. آذر – شماره

٢٢٧١٨۶٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩

بلاروس

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ١۵۵ و ١۵٧

٢٢٠۴٩٢۴٧, ٢٢٠۴١۶١٧

بلژیک

تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – خ. توانیر – خ. نظامی گنجوی – جنب شهرد

٨٨٧٧۵٠٣٧, ٨٨٧٧۵۶۶٢

بلغارستان

تهران – منطقه ٣ – خ. گاندی – خ. پنجم – پ. ١۴

٨٨٧٧٢٩٧٩

بنگلادش

تهران – منطقه ٢ – شهرک قدس – خ. ایران زمین – خ. چهارم – ک. آبان – ش. ۴٨۵

٨٨٠٨۶٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨

بوسنی و هرزگوین

تهران – منطقه ۶ – خ. فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خ. احمد اعتمادزاده –

۶۶٩۴۴٨٨٨, ۶۶٩۴١٣٨٨

پاکستان

تهران – منطقه ٣ – دروس – خ. هدایت – ک. روزبه – ش. ١٣

٢٢۵٨٢٧۶٠, ٢٢۵۴٣٢٣٧

پرتقال

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدباهنر (نیاوران) – خ. شهیدزینالی – ک. سوم –

٢٢٢٩٩۵٨۴

تاجیکستان

تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. استقلال – ش. ۴

٧٧۵٣٧٧٠٨ , ٧٧۵٣١۴٣٣

تایلند

تهران – منطقه ۴ – خ. پاسداران – خ. گلستان پنجم – پ. ٣٩

٢٢۵۴٨۶٨۶, ٢٢۵۴٢١٧٨,

ترکمنستان

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧

٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢

ترکیه

تهران – منطقه ٣ – خ. پاسداران – خ. شهیدگل نبی – پ. ١٠

٢٢٨۴٠٠٣٨

تونس

تهران – منطقه ١ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ١٩٩

٢٢٢٨٨١۴٩, ٢٢٢٨٨١۵٣

چک

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. نارنجستان هفتم – پ. ١٣

٢٢٢٩١٢۴٠

چین

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – الهیه – خ. دشتی – ش. ١٨

٢٢۶٠٧٠٢٠, ٢٢۶۴٠٠٠٩, ٢٢۶٠١٣۶٣

دانمارک

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٣٩

۶۶٧٠١١۶١

روسیه

تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر – ش.

٧٧۵٢۵٨١٩, ٧٧۵٣۴۶۵٨, ٧٧۵٣٩٠۴١

رومانی

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی

٢٢٨٠٠٢٨٩

زلاندنو

 

تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. مقدس اردبیلی – ک. شادآور – پ. ٢۴

٢٢٠٢٧۵۵٣

زیمبابوه

تهران – منطقه ۶ – خ. احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ١٢

٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶

ژاپن

تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. هجدهم – ش. ۴

٢٢۴٠۴١۵٠, ٢٢۴٢٨٧٩۴

ساحل عاج

تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – خ. گل آذین – پ. ٢٨

٢٢٠۴۵١١٩, ٢٢٠۵٢۶٨٨

سریلانکا

تهران – منطقه ٣ – خ. استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان ز

٨٨٨٩١١٢٣

سنگال

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. بوستان – ش. ۵

٢٢٢٩۶٨٠٢

سوئد

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل صدر – خ. الهیه – خ. شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ١٣

٢٢٠٠٨٣٣٣

سوئیس

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. شهیدوحید دستگردی – ک. بابک بهر

٨٨٧٨١١٨٣

سودان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. ایرج – ش. ١٩

٢٢٠۵٩٠٣١، ٢٢٢٠۵۵٣٣

سوریه

هران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ٢

٢٢٢۴۵١۴۶

سومالی

تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول

٧٧۵٠٢٨١٩

سیرالئون

تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. نهم – پ. ١٢

٢٢۴١٢۵۶٩

صربستان و مونته نگرو (یوگسلاوی)

تهران- منطقه ١- خ. شریعتی- بالاتر از پل رومی – ک. کرمیان – پ. ٢٠

٢٢٢١٠۶٧٢

عراق

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از نارنجستان ٧ – خ. نیلوفر –

٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠۵٣٩۴٨, ٢٢٢٨٨۵۴٣

عربستان سعودی

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. تندیس – ش. ١٢

٢٢٠۵٧۶۴١ , ٢٢٠۵۶٨٣١

عمان

تهران – منطقه ١١ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨۵

۶۶٧٢١٨١٨, ۶۶٧٠۶٠٠۵

فرانسه

تهران – منطقه ۶ – خ. فلسطین – ش. ١۴۵

۶۶۴۶۴۵٠١, ۶۶۴٠٢۵١٣, ۶۶۴۶۵٧٣۶

فلسطین

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. مهیار – پ. ١٣

٢٢٠۵۵١٣۴, ٢٢٠۴٧٨٠٢

فلیپین

تهران – منطقه ١ – الهیه – خ. آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ۴

٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١۵٧٧٧

فنلاند

تهران – منطقه ١ – م. تجریش – خ. دزاشیب – پ. ٣٢٨

٢٢٢٠١٢۴٠, ٢٢٢١٩٨۴٢

قبرس

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ١٢

٢٢٨٣٠٣۵۴

قرقیزستان

تهران – منطقه ٣ – خ. دروس – خ. هدایت – ک. مسجد – ش. ۴

٢٢۵۶۵٩٣٣ , ٢٢۵۶۵٣٧١

قزاقستان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ۴

٢٢٠۵١٢۵۵

قطر 

تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. شهیدسرافراز – پ. ۵٧

٨٨٧٣٣۵۴٨ , ٨٨٧٣٢۶٢٣

کانادا

تهران – منطقه ٣ – خ. شیخ بهائی – خ. دانشور غربی – پ. ١٨

٨٨٠۵۴٩٠٠

کره جنوبی

تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ک. ارم – ش. ٢٢

٨٨٧٩۶٧٠٠

کره شمالی

تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١

۶۶٧٢۶٩۵۵

کروواسی

تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ١٧

٢٢٠۴٩٣۵۵, ٢٢٠٢٣٢٣۴

کنیا

تهران – منطقه ٣ – بلوار میرداماد – خ. ١٢بهمن – ک. ٢٢بهمن – پ. ٢٠

٢٢٢۵۶۴٠۶

کوبا

تهران – منطقه ٣ – خ. شهیدوحید دستگردی – ش. ٢/٣٢٣

٨٨٧٨۵٩٩٧-۹

کویت

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – خ. آقابزرگی –

٢٢٢١١۴٧٠

گرجستان

تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول

٧٧۵٣۵٧۴۴

گینه

تهران – منطقه ۶ – خ. سپهبد قرنی – خ. شهیدکلانتری – ش. ٣١

٨٨٩٠٨۴۵١, ٨٨٩٠۶٠۵١

لبنان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. پیروز – پ. ١ و ٣

٨٨٧٨٧٢۶٢

لهستان

تهران – منطقه ١ – خ. کامرانیه جنوبی – ک. مریم – پ. ٢

٢٢٢٠١۶٧٧, ٢٢٢٣۵٨١٢, ٢٢٢٣۵۵٠۵

لیبی

تهران – منطقه ١ – خ. فرشته – خ. شهیداخگری – ش. ۶

٢٢٠١١٠۶١, ٢٢٠١٠٠١۶

مالزی

تهران – منطقه ٧ – خ. پاسداران – فردوس – خ. یارمحمدی – ک. کریمی – ش. –

٢٢۵۴۵٣۴۵

مالی

تهران – منطقه ٣ – دروس – م. هدایت – خ. شادلو – ش. ١۵

٢٢۵۵٠۴٨٢, ٢٢۵۵٠۴۶٠, ٢٢۵۵٠۴۵٢

مجارستان

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. رضایی – ش. ۶ و ٨

٢٢٢١۴٨٨٣, ٢٢٢۴٢٢۶٨, ٢٢٢٠۵٢٠٢

مصر

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – خ. وطن پور – خ. براتی –

٢٢٢٠۶٧٣١ , ٢٢٢٠۴٨۶١

مغرب

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. گلفام – ش. ۴١

٢٢٠۵٧۵٨۶ , ٢٢٠۵٧۵٩٠, ٢٢٠۵٧۵٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١

مکزیک

هران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧

٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢

ترکیه

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ٢٠١

٢٢٨٠۶۵٢٩, ٢٢٨٠٢١۴٣, ٢٢٢٩١٣٣٣

نروژ

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک مرکزی – پ. ٢۴

٨٨٧٩٨٠٧٨

نیجریه

تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ۵٧

٨٨٧۵٧٠۵٢

نیوزلند

تهران – منطقه ١١ – تقاطع نوفل لوشاتو – خ. رازی – ش. ٩٧

۶۶۴٠٣۵٧۴

واتیکان

تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – ک. ارمغان شرقی – بن بست مازیار – پ. ٢

٢٢٠۵١٩۵۵, ٨٨٧١۵١٨۵

ونزوئلا

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. مقدس اردبیلی – خ. پسیان – خ. باغست

٢٢۴١١۶٧٠

ویتنام

تهران – منطقه ٣ – دروس – بلوار شهرزاد – خ. کماسایی – ک. اول شرقی – ش

٢٢۵۶٧٠٠۵

هلند

تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدمطهری – خ. میرعماد – ش. ۴۶

٢٢۴١۶۶٨٢, ٢٢۴١۴۴۴۶

هند

تهران – منطقه ٣ – زعفرانیه – خ. شهیداعجازی – ش. ٨٧

٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶

یمن

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ۴٣

٢٢٠۵٠۵٣٣ , ٢٢٠۵٣٧٨۴

یونان

همکاران ما