پیکاپ ویزای کانادا

شرکت ارمغان آفاق ایرانیان با ارائه خدمات پیکاپ ویزای کشور کانادا در شهرهای آنکاراو ابوظبی این فرصت را برای شما هموطنان عزیز فرآهم کرده با سپردن مراحل کار به ما با خیال راحت برای ویزای کشور کانادا اقدام فرمایید. وقت سفارت را به ما بسپارید.

پیکاپ ویزای مهاجرتی ویزا PR ——————– هزینه: ۲۰۰/۰۰۰ تومان + ۴۵ لیر

پیکاپ ویزای غیر مهاجرتی ——————– هزینه: ۲۰۰/۰۰۰ تومان + ۴۵ لیر

اگر انگشت نگاری در آنکارا انجام شده است نیازی به پرداخت ۴۵ لیر نخواهد بود.

پیکاپ ویزای کانادا در ابوظبی VFS ——————– هزینه: ۴۵۰/۰۰۰ تومان

پیکاپ ویزای کانادا در آنکارا ——————– هزینه: ۲۵۰/۰۰۰ تومان + ۴۵ لیر

پیکاپ ویزای کانادا در استانبول ——————– هزینه: ۱۲۰ دلار

پیکاپ ویزای کانادا

همکاران ما