تاثیر رفع تحریم ها بر هتل سازی در ایران

تاثیر رفع تحریم ها بر هتل سازی در ایران کم کم در حال رسیدن به تاریخ رفع احتمالی تحریم ها که البته بستگی به توافق هسته ای دارد هستیم.از نظر گروه های هتل سازی جهان کشور ایران یک منطقه بسیار مناسب برای سرمایه گذاری است که از پتانسیل بالایی برخوردار است. تاثیر رفع تحریم ها […]