سودآوری هتلداری در گرو رقابتی شدن

سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور در برنامه پیشخوان خبر در شبکه خبر گفت: هتل ها تنها در شرایطی سودآور می شوند که این فضا رقابتی شود.  معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان درباره دلایل عدم رونق صنعت هتلداری در کشور افزود: صنعت […]