شبکه های اجتماعی و صنعت گردشگری

همانطور که می دانید امروزه شبکه های اجتماعی تاثیر بسیاری بر روی تمامی صنعت ها گذاشته است که روز به روز در حال گسترش می باشد و در این بین صنعت گردشگری توانسه جوایز زیادی را از آن خود کند. در این صنعت گسترده چیزی که بسیار حائز اهیمت است  اظهار نظر و پیشنهاداتی است […]