تور ارزان آلماتی قزاقستان از تهران

آلماتی (Almaty) بزرگترین شهر قزاقستان با جمعیت ۱،۴۲۱،۸۶۸ نفر استبا حدود ۹ درصد از جمعیت کشور واقع در یک شهر، قطعا یک مکان شلوغ است. این شهر مرکز بازرگانی قزاقستان است و بورس اوراق بهادار و بزرگترین بانک های آن شامل Kazkommertsbank است که بزرگترین بانک قزاقستان است و مسئول بخش بزرگی از اقتصاد کشور است. با ما همراه باشید تا بهترین تور آلماتی قزاقستان از تهران را برای شما رزرو نماییم.