تور اخلمد – تور ویژه اخلمد – رزرو اینترنتی تورهای داخلی

این تفرجگاه در ۸۴ کیلومتری جنوب غربی شهر مشهد قرار گرفته است. اخلمد در دل کوههای بینالود واقع شده است. این کوه دنباله ی سلسله جبال البرز است . دهنه اخلمد در ۷۵ کیلومتری مشهد و ۱۵ کیلومتری چناران و کنار جاده قبلی مشهد وقوچان می باشد. آبشار اخلمد سه کیلومتر بالا از آبادی است […]