راه اندازی مسیر مشهد دبی مشهد هواپیمایی امارات

مشهد به شبکه جهانی پروازهای هواپیمایی امارات هواپیمایی امارات قصد دارد از اول سپتامبر ۲۰۱۵ خدمات هوایی را در شهر مشهد آغاز کند. این شهر دومین دروازه ورود این هواپیمایی بزرگ به ایران خواهد بود. این شرکت قصد دارد هفته ای ۵ پرواز را به این شهر برقرار کند که با AIRBUS ۳۳۰-۲۰۰ انجام خواهد شد. […]