تور اخلمد

این تفرجگاه در ۸۴ کیلومتری جنوب غربی شهر مشهد قرار گرفته است . اخلمد در دل کوههای بینالود واقع شده است .  این کوه دنباله ی سلسله جبال البرز است . دهنه اخلمد در ۷۵کیلومتری مشهد و ۱۵ کیلومتری چناران و کنار جاده قبلی مشهد وقوچان می باشد.آبشار اخلمد سه کیلومتر بالا از آبادی است […]