مقصد: کوش آداسی
نوع تور: هوایی
ایرلاین: سان اکسپرس
تاریخ حرکت: 1398/12/29
تعداد شب: 6
شروع قیمت: 6,100,000ت
مبدا حرکت: تهران
توضیحات: تاریخهای حرکت : ۲۹ اسفند ؛۱فروردین ؛۲ فروردین ؛۷فروردین می‌باشد.