دریافت اقامت کانادا از ویزا کار کانادا

برای دریافت اقامت راه های زیادی وجود دارد. از جمله آن ها می توان به اقامت از طریق تحصیل و یا کار اشاره کرد. از این برنامه ها که از طریق کار صورت میگرد به عنوان SKILLED WORKER یاد می شود. همچنین روش دیگری که میتوان برای گرفتن ویزا و مهاجرت استفاده کرد، مهاجرت کاری از طریق برانامه های ایالتی کشور کانادا است.

چرا مهاجرت به کانادا

کشور کانادا که در قاره آمریکای شمالی واقع شده است این روزها به دلیل شرایط خوب و با کیفیت زندگی در این کشور تعداد زیادی از افراد قصد مهاجرت به این کشور برای تحصیل یا ادامه ی زندگی را نیز دارند. با ارمغان آفاق ایرانیان همراه باشید تا به شما شرایط دقیق و ملزومات آن را به راحتی در اختیار شما بگذاریم.