مقررات ورود و خروج کالا و طلا و ارز

سازمان گمرک ایران که مسئول وضع و اجرای قوانین مربوط به مقررات ورود و خروج کالا و طلا و ارز از ایران است، هر ساله با توجه به قوانینی که مجلس وضع می کند مبلغی را برای میزان حقوق و عوارض واردات کالا ، صادرات کالا ، جا به جایی یا انبار کردن کالا و ترخیص کالا در نظر می گیرد. با ما همراه باشید تا این قوانین را در اختیار شما بگذاریم.