دریاچه تفریحی فشافویه

شهر تهران دریا و ساحل ندارد ولی  در جنوب این شهر در جاده ای که به سمت فرودگاه امام می روید دریاچه ای وجود دارد که از دیدن آن و امکانات موجود در آن شگفت زده خواهید شد. در ۱۸ کیلومتری جاده قم دریاچه ای است که هر گونه امکاناتی که در سواحل کیش،ترکیه و […]