راه اندازی اکو کمپ

کانون جهانگردی در راستای عمل به اهداف اجتماعی و اقتصادی خود به دنبال راه‌اندازی اکو کمپ هایی است که توجیه بهینه‌سازی زمانی، مکانی، اقتصادی و… برای سفر دارند. در این زمینه با برخی از استان‌ها تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده است تا اقشار مختلف جامعه، بتوانند در قالب تورهای گردشگری از این اماکن بهره‌مند شوند.این برنامه  در […]