ویزا

2,800,000

تعیین مدت زمان ویزا (اقامت) رابطه مستقیمی با هدف از سفر به آن کشور دارد و از این رو ، روادید توریستی دارای مدت زمان‌هایی قابل تغییر هستند .

همچنین ، تمامی این روادید ها به دو گروه یکبار و چند بار ورود تقسیم بندی می‌شوند .

دسته:

همکاران ما