هزینه پلاک ترانزیت

7,260,000

مدارک لازم برای صدور پلاک ترانزیت خودرو :

۱-اصل کاپیتاژ (برگه مجوز خروج از کشور موقت که توسط اداره گمرک شهرستان صادر می گردد )

۲-شناسنامه مالکیت خودرو

۳-اصل پاسپورت به همراه کپی آن

۴-تکمیل فرم متقاضی

۵-اصل کارت ملی مالک

۶-اصل کارت ماشین

۷-اصل سند ماشین

۸- حضور مالک به همراه گواهینامه بین المللی الزامی می باشد .

دسته:

همکاران ما