هواپیمایی پگاسوس

هواپیمایی پگاسوس

avio-kompanija-pegasus-airlines-5هواپیمایی پگاسوس تنها خطوط هوایی ترکیه که شبکه گسترده ای از پروازهای داخلی و بین المللی از سبیها گوچن ترک است .

۲۰سال است که فعالیت خود را از ترکیه آغاز کرده است و خطوط هوایی پگاسوس شامل ۴۱بوئینگ ۸۰۰S-737 و دو بوئینگ ۴۰۰S-737 ناوگان و در کل ۴۳هواپیما را به ارمغان می آورد. هواپیمایی پیگاسوس عضو یاتا و در سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008 و در سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2004 و بهداشت حرفه ای و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی TAGمعتبر OHSAS 18001-9007 را کسب نموده است.

a

تعداد هواپیما

۳

حداکثر وزن برخاست

۷۹٫۰۰۰ KG

بال

۳۵٫۷۸ M

طول

۳۹٫۴۷ M

ارتفاع

۱۲٫۵۵ M

سرعت کروز

۸۵۸ KM / H

ظرفیت مسافر

۱۸۹

پیچ صندلی (اینچ)

۲۹-۳۲

حداکثر ارتفاع کروز

۴۱٫۰۰۰ FT

حداکثر محدوده های مسافری

۴٫۶۳۰ KM

حداکثر ظرفیت بار هوایی

۸٫۴۰۸ KG / 45.05 M 3

حداکثر ظرفیت سوخت

۲۰٫۸۹۶ KG

.

a a

تعداد هواپیما

۳۸

۱

حداکثر وزن برخاست

۷۹٫۰۰۰ KG

۶۸٫۰۳۸ KG

بال

۳۵٫۷۸ M

۲۸٫۹۰ M

طول

۳۹٫۴۷ M

۳۶٫۴۰ M

ارتفاع

۱۲٫۵۵ M

۱۱٫۱۲۵ M

سرعت کروز

۸۵۸ KM / H

۷۹۷ KM / H

ظرفیت مسافر

۱۸۹

۱۶۸

پیچ صندلی (اینچ)

۲۹-۳۲

۲۹ – ۳۰

حداکثر ارتفاع کروز

۴۱٫۰۰۰ FT

۳۷٫۰۰۰ FT

حداکثر محدوده های مسافری

۴٫۶۳۰ KM

۳٫۱۴۸ KM

حداکثر ظرفیت بار

۸٫۴۰۸ KG / 45.05 M 3

۷٫۴۹۱ KG / 39.22M 3

حداکثر ظرفیت سوخت

۲۰٫۸۹۶ KG

۱۵٫۹۳۳ KG

 

همکاران ما