مقصد: پاریس
نوع تور: هوایی
ایرلاین: ایران ایر
تاریخ حرکت: 1398/12/26
تعداد شب: 7
شروع قیمت: 9,990,000ت
+ 1,390یورو
مبدا حرکت: تهران
توضیحات: تاریخ حرکتهای بعدی :۲۶ اسفند ؛۱۱فروردین ؛۱۵ فروردین میباشد