تور مالدیو | مالدیو، جایی که شن ها و ماسه ها به مانند لبخند مردم محلی سفید هستند،ماهی ها با خوشحالی در آب های گرم اقیانوس هند شنا می کنند،جایی که آب و هوا یک رویا محسوب می شود و اشعه های خورشید شما را به آغوش خود می کشند. جمهوری مالدیو مجمع الجزایر مستقلی […]

logo-samandehi