تور هنگ کنگ

شهر هنگ کنگ در جنوب کشور چین واقع شده است که یکی از کشور های آسیایی است که در حال پیشرفت سریع و روز افزون بی وقفه است. به گونه ای که می توان گفت یکی از مهم ترین مناطق اقتصادی و سرمایه گذاری و تجارت جهان محسوب می شود.