تور روسیه جام جهانی ارزان

وسعت کشوری روسیه از شرق اروپا تا شمال آسیا را شامل می شود.این کشور بزرگترین کشور اروپا و جهان محسوب می شود، به همین دارای تنوع آب و هوایی متفاوتی در سراسر کشور روسیه نیز است. به گونه ای که بیشترین دمای هوا در تابستان ۳۷ درجه سانتی گراد(زمان ذوب شدن یخ ها ) و کمتری دمای هوا، منفی ۳۰درجه سانتی گراد( در طول زمستان سیبری) درحال تغییر است. از این رو می توان گفت بیشتر مناطق روسیه تنها دارای دو فصل تابستان و زمستان نیز هستند، به همین دلیل قبل از سفر به این کشور حتما باید شرایط جوی آنجا را بررسی بفرمایید تا بتوانید لباس مناسب سفر خود را انتخاب کنید.