تور برزیل ۹۷

برزیل پهناور ترین کشور در قاره آمریکای جنوبی است که بیش از نیمی از قاره را در بر گرفته است. کشور برزیل با کشور های گوناگونی نظیر اروگوئه، آرژانتین، پاراگوئه، بولیوی، پرو، کلمبیا، ونزوئلا، سورینام و گویان فرانسه همسایه است