شاهزاده یوری با گفتن “پیش من بیا برادرم، به مسکو بیا!.” ، متحدانش را به پیش خود فرا خواند و از آنجا به بعد تاریخچه‌ی شهر

لیــست نمـایــشگاه هاى صنـعت هوایی و گردشــگری در ســرتاســر دنیــا

logo-samandehi