یک روز عالی در مسکو

۲۸/مرداد/۱۳۹۵

شاهزاده یوری با گفتن “پیش من بیا برادرم، به مسکو بیا!.” ، متحدانش را به پیش خود فرا خواند و از آنجا به بعد تاریخچه‌ی شهر

logo-samandehi