ویزای کشور بلاروس

۱۰/مرداد/۱۳۹۴

ویزای کشور بلاروس را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور چین ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور اوکراین را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور چین ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور روسیه

۳۰/آبان/۱۳۹۲

ویزای کشور روسیه را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور روسیه ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

logo-samandehi