بیمه مسافرتی چیست ؟

۲۷/شهریور/۱۳۹۵

برای مسافر ایرانی، هزینه‌های درمانی در کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای پیشرفته

چرا بیمه مسافرتی ؟

۱۳/تیر/۱۳۹۵

ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که چرا باید بیمه مسافرتی بخرم.

بیمه نامه مسافرتی

۲۸/آبان/۱۳۹۲

این بیمه نامه مسافرتی اشخاصی را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند تحت پوشش قرار می دهد. اعتبار این بیمه نامه از لحظه خروج بیمه شده از کشور آغاز می شود. تمام خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد بین شرکت بیمه معلم و شبکه بین المللی شرکت کمک رسان (REISE-SCHOTZ) تضمین و ارائه می گردد. همچنین خسارت های وارده در محل و به ارز پرداخت می شود.

logo-samandehi