از هر کجای دنیا که به فرودگاه مشهد مقدس وارد شوید. شما را از پای پلکان هواپیما تا محل سالن تشریفات با خودروی مخصوص تشریفات منتقل می کنیم و..

به هر نقطه دنیا که عزم سفر هوایی از فرودگاه مشهد مقدس را دارید. بار شما را در سالن تشریفات تحویل گرفته و به هواپیما منتقل می کنیم. امور مربوط به کارت پرواز را برایتان انجام می دهیم.

logo-samandehi