بیمه نامه مسافرتی

۲۸/آبان/۱۳۹۲

نحوه استفاده بیمه نامه در سفرخارج از کشور:

در صورتی که بیمه شده یا ذینفع در طول مدت سفر خود به خدمات تحت پوشش این بیمه نامه مسافرتی نیاز پیدا نماید باید در کوتاه ترین زمان ممکن با مرکز کمک رسان تماس حاصل نماید.

مرکز تماس شرکت شوتز

برلین

منطقه تحت پوشش

سراسر دنیا

کد کشور

۴۹+

کد شهر

۳۰

شماره تماس

۲۸۸۸۶۵۷۹۶

 اطلاعات لازم برای خسارت:

۱٫ شماره پاسپورت

۲٫ شماره بیمه نامه

۳٫ مشخصات کامل بیمه شده

۴٫ علت اعلام خسارت

۵٫ مکانی که بیمه شده در آنجا مستقر است

مرکز تماس شرکت شوتز به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته آماده پاسخگویی به بیمه شدگان فارسی زبان می باشد.

نرخ حق بیمه مسافرتهای خارج از کشور REISE-SCHOTZ

          (کلیه کشورهای جهان به استثناء آمریکا و کانادا) (سقف تعهد تا ۵۰٫۰۰۰ یورو)

(ارقام  به ریال)

سن

مدت سفر

تا۱۲ سال

۱۳ تا ۶۵ سال

۶۶ تا ۷۰ سال

۷۱ تا ۷۵ سال

۷۶ تا ۸۰ سال

۸۱ تا۱۰۰سال

۱ تا ۷ روز

۲۰۰/۳۴۰

۴۰۰/۶۸۰

۶۰۱/۰۲۰

۳۶۰/۸۰۱

۱/۴۰۶/۶۲۰

۱/۲۰۲/۰۴۰

۸ تا ۱۵ روز

۴۰۰/۶۸۰

۸۰۱/۳۶۰

۱/۲۰۲/۰۴۰

۱/۶۰۲/۷۲۰

۱/۶۰۲/۷۲۰

۲/۴۰۴/۰۸۰

۱۶ تا ۲۳ روز

۴۹۲/۲۶۴

۹۸۴/۵۲۸

۱/۴۷۶/۷۹۲

۱/۹۶۹/۰۵۶

۱/۹۶۹/۰۵۶

۲/۹۵۳/۵۸۴

۲۴ تا ۳۱ روز

۵۳۳/۳۳۲

۱/۰۶۴/۶۶۴

۱/۵۹۶/۹۹۶

۲/۱۲۹/۳۲۸

۲/۱۲۹/۳۲۸

۳/۱۹۳/۹۹۲

۳۲ تا ۴۵ روز

۸۰۱/۳۶۰

۱/۶۰۲/۷۲۰

۲/۴۰۴/۰۸۰

۳/۳۹۶/۲۴۰

۳/۳۹۶/۲۴۰

۴/۸۰۸/۱۶۰

۴۶ تا ۶۲ روز

۸۷۲/۹۱۰

۱/۷۴۵/۸۲۰

۲/۶۱۸/۷۳۰

۳/۴۹۱/۶۴۰

۳/۴۹۱/۶۴۰

۵/۲۳۷/۴۶۰

۶۳ تا ۹۲ روز

۱/۳۳۰/۸۳۰

۲/۶۶۱/۶۶۰

۳/۹۹۲/۴۹۰

۵/۳۲۳/۳۲۰

۵/۳۲۳/۳۲۰

۷/۹۸۴/۹۸۰

۹۳تا۱۸۰روز

۲/۷۱۸/۹۰۰

۵/۴۳۷/۸۰۰

۸/۱۵۶/۷۰۰

۱۰/۸۷۵/۶۰۰

۱۰/۸۷۵/۶۰۰

۱۶/۳۱۳/۴۰۰

۱۸۱تا۳۶۵روز

۴/۶۰۷/۸۲۰

۹/۲۱۵/۶۴۰

۱۳/۸۲۳/۰۵۰

۱۸/۴۳۱/۲۸۰

۱۸/۴۳۱/۲۸۰

۲۷/۶۴۶/۹۲۰

 

 

نرخ حق بیمه مسافرتهای خارج از کشور REISE- SCHOTZ

(سراسر جهان +  آمریکا و کانادا)  (سقف تعهدتا  ۵۰٫۰۰۰ یورو )

(ارقام به ریال)

سن

مدت سفر

تا ۱۲ سال

۱۳ تا ۶۵ سال

۶۶ تا ۷۰ سال

۷۱ تا ۷۵ سال

۷۶ تا ۸۰ سال

۸۱ تا ۱۰۰سال

۱ تا ۷ روز

۳۰۰/۵۱۰

۶۰۱/۰۲۰

۹۰۱/۵۳۰

۱/۲۰۲/۰۴۰

۱/۲۰۲/۰۴۰

۱/۸۰۳/۰۶۰

۸ تا ۱۵ روز

۶۰۱/۰۲۰

۱/۲۰۲/۰۴۰

۱/۸۰۳/۰۶۰

۲/۴۰۴/۰۸۰

۲/۴۰۴/۰۸۰

۳/۶۰۶/۱۲۰

۱۶ تا ۲۳ روز

۷۳۸/۳۹۶

۱/۴۷۶/۷۹۲

۲/۲۱۵/۱۸۸

۲/۹۵۳/۵۸۴

۲/۹۵۳/۵۸۴

۴/۴۳۰/۳۷۶

۲۴ تا ۳۱ روز

۷۹۸/۴۹۸

۱/۵۹۶/۹۹۶

۲/۳۹۵/۴۹۴

۳/۱۹۳/۹۹۲

۳/۱۹۳/۹۹۲

۴/۷۹۰/۹۸۸

۳۲ تا ۴۵ روز

۱/۲۰۲/۰۴۰

۲/۴۰۴/۰۸۰

۳/۶۰۶/۱۲۰

۴/۸۰۸/۱۶۰

۴/۸۰۸/۱۶۰

۷/۲۱۲/۲۴۰

۴۶ تا ۶۲ روز

۱/۳۰۹/۳۶۵

۲/۶۱۸/۷۳۰

۳/۹۲۸/۰۹۵

۵/۲۳۷/۴۶۰

۵/۲۳۷/۴۶۰

۷/۸۵۶/۱۹۰

۶۳ تا ۹۲ روز

۱/۹۹۶/۲۴۵

۳/۹۹۲/۴۹۰

۵/۹۸۸/۷۳۵

۷/۹۸۴/۹۸۰

۷/۹۸۴/۹۸۰

۱۱/۹۷۷/۴۷۰

۹۳تا ۱۸۰روز

۴/۰۷۸/۳۵۰

۸/۱۵۶/۷۰۰

۱۲/۲۳۵/۰۵۰

۱۶/۳۱۳/۴۰۰

۱۶/۳۱۳/۴۰۰

۲۴/۴۷۰/۱۰۰

۱۸۱تا۳۶۵روز

۶/۹۱۱/۷۳۰

۱۳/۸۲۳/۴۶۰

۲۰/۷۳۵/۱۹۰

۲۷/۶۴۶/۹۲۰

۲۷/۶۴۶/۹۲۰

۴۱/۴۷۰/۳۸۰

برخی از پوششهای بیمه نامه حوادث  مسافرین خارج از کشور (REISE-SCHOTZ  ) 

 

این بیمه نامه مسافرتی اشخاصی را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند تحت پوشش قرار می دهد. اعتبار این بیمه نامه از لحظه خروج بیمه شده از کشور آغاز می شود. تمام خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد بین شرکت بیمه معلم و شبکه بین المللی شرکت کمک رسان (REISE-SCHOTZ)  تضمین و ارائه می گردد. همچنین خسارت های وارده در محل و به ارز پرداخت می شود.

مزایای بیمه نامه مسافرتی (REISE-SCHOTZ

v      پرداخت هزینه های پزشکی در هر خسارت

v      پذیرش بیمه شده در نزدیکترین و مجهزترین بیمارستان محل حادثه

v      پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی

v      جابجایی ویا بازگرداندن بیمه گذار به کشور درطول سفر در اثر بروز بیماری ویا حادثه

v      درصورت فوت بیمه گذار بازگرداندن جسد متوفی به کشور ومحل خاکسپاری وی

v      معاضدت حقوقی

v      کمک به سفر اضطراری همراه از ایران

v      کمک به رفع مشکلات درصورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک مهم بیمه شده ازقبیل گذرنامه و……

v      انتقال پیام های فوری به شخص معرفی شده توسط بیمه شده

v      کمک در بازگشت پیش بینی نشده ی بیمه شده به ایران

v      ارسال دارو

v      استرداد بار مسافر

v      پرداخت هزینه های متحمل شده از بابت تاخیر در ارسال بار

v      جبران خسارت  در صورت فقدان بار ثبت شده بیمه شده تحویلی به هواپیما

v      پرداخت هزینه های اقامت و غذای بیمه شده در صورت تاخیر در پرواز

برای درخواست هر گونه کمک، کافیست بیمه شده با نزدیکترین مرکز امداد شبانه روزی REISE-SCHOTZ با استفاده از دفترچه راهنما تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام نماید:

۱-     مشخصات کامل بیمه شده  ۲-   شماره پاسپورت   ۳-  شماره بیمه نامه     ۴- علت اعلام خسارت

۵ – نشانی مکانی که بیمه شده در آنجا مستقر است     ۶-  شرح مختصری از نوع کمک مورد درخواست

مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه نامه:

۱-  اصل یا رونوشت خوانای گذرنامه           ۲-  تکمیل فرم پیشنهاد

برای تهیه فرم درخواست بیمه به آژانس هواپیمایی ارمغان مراجعه کنید.

logo-samandehi