اعزام مرحله دوم عمره مفرده جاری از ۲۱ اسفند ماه

۲۷/دی/۱۳۹۳

اعزام مرحله دوم عمره مفرده جاری از ۲۱ اسفند ماه

 

اعزام مرحله دوم عمره مفرده جاری از ۲۱ اسفند ماه آغاز و تا ۲۶ خرداد ماه سال آینده ادامه خواهد داشت .

نام نویسی در کاروان های مرحله دوم از ۱۶ بهمن ماه آغاز می شود.

logo-samandehi